Naše firemní politika

Naše firemní politika zahrnuje čtyři oblasti: politiku kvality, politiku životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a energetickou politiku. Podrobné informace o jednotlivých oblastech naleznete v sekci ke stažení níže.

 • SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
 • PŘEDCHÁZENÍ CHYBÁM PŘED ODSTRANĚNÍM
 • NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
 • „STRATEGIE NULOVÉ CHYBOVOSTI“
 • NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA DÍKY VÝKONU A SPOLUPRÁCI
 • DLOUHODOBÉ, FÉROVÉ A V SOULADU S OBCHODNÍMI VZTAHY
 • STABILITA PODNIKU JAKO BEZPEČNÉHO ZAMĚSTNAVATELE
 • VYTVÁŘENÍ PŘIDANÉ HODNOTY PRO SPOLEČNOST / INTEGRACE SPOLEČNOSTI
 • ZVEŘEJŇOVÁNÍ A KOMUNIKACE NAŠÍ STRATEGIE UDRŽITELNOSTI
 • ROZMANITOST, SPRAVEDLNOST, VSTŘÍCNOST K RODINĚ A ZVÝŠENÍ
 • USPOKOJENÍ
 • DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A ZABEZPEČENÍ
 • ZAMEZENÍ EKOLOGICKÉMU ZNEČIŠTĚNÍ/JEHO SNÍŽENÍ
 • NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ A OCHRANA ZDROJŮ
 • ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ A POVĚDOMÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
 • PLÁNOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI A NEPŘEDVÍDANÝCH UDÁLOSTÍ
 • SNÍŽENÍ NAŠÍ FIREMNÍ STOPY
 • BEZPEČNOST OSOB, VYHÝBÁNÍ SE MAJETKU A
 • ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
 • VÝBĚR A POUŽITÍ PRÁCE A VYBAVENÍ
 • PREVENCE PROSTŘEDNICTVÍM HODNOCENÍ RIZIK A OPATŘENÍ
 • PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
 • VHODNÉ USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠŤ
 • SNIŽTE SPOTŘEBU ENERGIE
 • MĚŘENÍ VÝKONU
 • ZOHLEDNĚNÍ ENERGETICKÝCH ASPEKTŮ
 • DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
 • PODPORA HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ NA ÚROVNI
 • VŠECHNY ÚROVNĚ
 • ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ABY SI BYLI VĚDOMI ZRANITELNOSTÍ IT
 • NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ OCHRANY INFORMACÍ
 • SOULAD S POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A REGULAČNÍHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE
 • ZDROJE PRO ZAVEDENÍ A ÚDRŽBU SYSTÉMU ŘÍZENÍ IT
 • REALIZACE TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ